İsa Hüseynov və "Bizim qızlar"


İsa Hüseynov və "Bizim qızlar"
Əsərlərindən imtina edən Azərbaycan yazıçısı: o, niyə bu addımı atıb?

Azərbaycanın tanınmış yazıçılarından İsa Hüseynovun "Bizim qızlar" adlı povestindən imtina etdiyini bilirsinizmi?
Elə isə gəlin yazıçının öz dilindən dinləyək: "Bu povest ("Bizim qızlar" - E.A) çox bəsitdir. İlk povestim idi. Moskvada da çap olundu. Bakıda da 1953-cü ildə kitab halında çıxdı. Bu əsəri tərifləyənlər də oldu, tənqid edənlər də... Mircəfər Bağırov da tənqid edənlər sırasında idi. Tənqidçilərdən bir-ikisi ona qoşuldu. Amma sonra təriflədilər. Mənim indiki səviyyəmlə yox, elə o dövrdəki səviyyəmə görə də çox aşağı səviyyəli əsər idi. Ona görə bu əsərin adı çəkiləndə birtəhər oluram. Bu mənim ilk qələm təcrübəmdir, bunu niyə yaddan çıxarmırlar. "Bizim qızlar"ı "Seçilmiş əsərlər"imə da salmamışam. Amma yəqin küncdə-bucaqda hardasa qalıb".
Yeri gəlmişkən, İsa Hüseynov "Yanar ürək" romanından da imtina edib. Yazıçı özü bu haqda belə deyir: ""Yanar ürək"dən imtina edib, onun əvəzində "İdeal"ı yazdım. "İdeal" romanını çox bəyənirəm. Əsəri bir də oxuyuram, görüm çatışmayan cəhətlər varsa, onları düzəldim ki, "İdeal" mənim ən kamil əsərlərimdən biri olsun. 1957-ci ildə "Yanar ürək" povesti çap olunanda çox böyük tənqidlərə məruz qaldı bu əsər. Jurnalistlər, tənqidçilər, Mərkəzi Komitə tənqid elədi. Hətta bunun sədası Moskvaya qədər getdi. Ordan tənqidçilər gəldi. Raykom katibini mənfi surət kimi vermişdim. Bu o dövr üçün görünməmiş şey idi".